Uncategorized

Bilgisayar kontrol dersi

TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ

MEB-YÖK Meslek Yüksekokulları Program Geliştirme Projesi kapsamında ders içerikleri ele alınan 15 programdan biri olan programımız öğretim yılından itibaren projenin önerisiyle Endüstriyel Otomasyon Programı adını almış ve aynı yıl ikinci öğretime de başlamıştır. Önceki Öğrenmenin formal, in-formal, non-formal Tanınması Hakkında Kurallar Yok Yeterlilik Koşulları ve Kuralları Yok Program Profili Program; Otomasyon konusunda deneyimli elektronik mühendislerine hem teorik bilgisiyle hem de uygulamadaki el becerisiyle yardımcı olacak nitelikli teknik eleman yetiştirmektedir.

SDÜ - Mühendislik Fakültesi - Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Mezunların İstihdam Profilleri örneklerle Mezunlarımız gıda, kimya, petrokimya, elektronik, v. Bir ara sınav ve bir final sınavının yanı sıra, öğretim elemanının dersin içeriğine bağlı olarak belirlediği oranlarda ödev, sunum, quiz, proje hazırlama, vb.

N1 – Ders Notları

Mezuniyet Koşulları Program için belirleyici ölçüt; dört yarıyıl boyunca öğrencinin alacağı derslerin AKTS kredilerinin toplamının en az olmasıdır. Ayrıca mezun olabilmeleri için öğrenciler zorunlu stajlarını başarı ile tamamlamak zorundadırlar. Doktora Programları. Yüksek Lisans Programları. Lisans Programları.

Unvan Değişikliği Ders Notları

Program Tanımları. Program; Otomasyon konusunda deneyimli elektronik mühendislerine hem teorik bilgisiyle hem de uygulamadaki el becerisiyle yardımcı olacak nitelikli teknik eleman yetiştirmektedir. Mezunlarımız gıda, kimya, petrokimya, elektronik, v. Program için belirleyici ölçüt; dört yarıyıl boyunca öğrencinin alacağı derslerin AKTS kredilerinin toplamının en az olmasıdır. Sistemde yer alan kaynaklar donanım ve yazılım alt başlıklarına ayrılmıştır.

Sistemde yer alan donanım kaynakları ana sunucu bilgisayarı, iş istasyonları veri toplama kartları ve kontrol eğitimi deney setleridir. Kontrol sistemleri, teknolojinin gelişimi ile özellikle endüstriyel alanlarda önem kazanmıştır.

Bir kontrol sistemindeki sürecin işleyişinin, sistem tarafından kendi kendini yönetir biçimde otomatikleşmesi ile endüstriyel otomasyon ve kontrol kavramları ön plana çıkmıştır. Bu sistemlerde bilgisayar önemli bir kontrol elemanıdır. Bu yüzden sistemlerin çoğu bilgisayar ve yerel ağ tabanlıdır [33]. İnternet aracılığı ile fiziksel anlamda ayrı lokasyonda bulunan bir sisteme erişimi mümkün kılarak o sistem üzerinde işlem ve gözlem yapılabilmesini sağlayan bilgisayar yazılımlarına internet tabanlı uygulamalar, internet aracılığı ile erişilerek üzerinde işlem ve gözlem yapılan sistem bir kontrol sistemi ise bu tür sistemlere de internet tabanlı kontrol sistemleri denir Şekil II.

Şekil II.

N1 – Ders Notları « Aykut Fatih GÜVEN – Web Günlüğü

Web internet tabanlı kontrol, bir bilgisayar tabanlı kontrol sisteminde gerçekleştirilebilen denetimlerin, sistemin internet erişimine açılması ile bir web sayfası üzerinden gerçekleştirilmesini ifade eder. Böyle bir sistemde veriler, web aracılığı ile sunucu ve istemci cihazlar arasında karşılıklı olarak gönderilir Şekil II.

Bilgisayar tabanlı kontrol, endüstride oldukça geniş bir kullanım alanına sahiptir.

Uygulamalar tek bilgisayarlı bilgisayar tabanlı kontrol sistemlerinden yerel bilgisayar ağı tabanlı kontrol sistemlerine kadar çeşitli büyüklüktedirler. Dağıtık kontrol sistemleri Distributed control system-DCS bilgisayar tabanlı kontrol sistemlerine örnek olarak verilebilir.

Bilgisayar tabanlı kontrol sistemlerine internet katmanı eklenmesi ile internet tabanlı kontrol sistemleri oluşturulur Şekil II. Şekilde de görüldüğü gibi bir proses kontrol sistemi yönetim, denetim, ayarlayıcı ve proses olmak üzere dört hiyerarşik katmandan oluşur. Genel veritabanı en üst katman olan yönetim katmanında yer alırken, proses veritabanı bir alt katman olan denetim katmanında yer alır [33]. İnternet tabanlı proses kontrol sistemi, hiyerarşik yapıda bilgisayar tabanlı proses kontrol sistemine internet katmanının eklenmesi ile oluşturulur.

İnternet katmanından yönetim, denetim ve ayarlayıcı katmanlarına erişim sağlanabilir [33].


  • android telefon görüşmelerini kaydeden program!
  • samsung arama kaydı gözükmüyor.
  • samsung note 8 takip etme.
  • En Son Makaleler?
  • whatsappta eski sevgiliyi takip etmek!
  • Lisansüstü Programları Graduate Programs | ITU?

İnternet tabanlı kontrol sistemi ile kontrol işlemine tabi tutulan fiziksel büyüklük sıcaklık ise bu durumda sistem internet tabanlı sıcaklık kontrol sistemi olarak adlandırılır [33]. Yukarıda verilen mimari bilgiler göz önünde bulundurulduğunda bu çalışmada tasarlanan web tabanlı kontrol sisteminde, her bir prosese ait algılayıcılar vasıtası ile geri besleme değeri ölçülerek DAQ kartı üzerinden iş istasyonu bilgisayarına gönderilmiştir.

İş istasyonu bilgisayarı ise internet aracılığıyla sıcaklık bilgisini web sayfasına iletmiştir.

Temel Elektronik Laboratuvarı

Yalnızca geri besleme bilgisi ölçülmemiş, aynı zamanda, web sayfası üzerinden ilgili prosesin kontrolü de gerçekleştirilmiştir. Bu sistemin yapısı Şekil II. Tasarlanan sistemde bir web kamera cihazı üzerinden web sayfasında prosese ait görüntünün sürekli olarak canlı yayını gerçekleştirilir. Web kamera biriminin yapısı Şekil II. Tasarlanan sistem donanım ve yazılım olarak iki kısımda incelenebilir.

1 DAKİKA KONTROL CHALLENGE